Ortopedia

"Kolano skoczka", "łokieć tenisisty", "łokieć golfisty" to określenia niektórych patologii występujących u sportowców. Mimo, że nazwa zwyczajowa sugeruje związek tych dolegliwości ze sportem, wykonywanie wielu zawodów również predysponuje do ich wystąpienia. Z kolei sportowcy doznają zarówno urazów, które wynikają z nieprawidłowej postawy ciała, przeciążenia narządu ruchu, jak i urazów, które nie są związane z uprawianiem sportu.

  • Badanie USG stawu kolanowego
  • Badanie USG stawu ramiennego (barku)
  • USG stawu biodrowego
  • USG tkanek miękkich
  • USG stawu skokowego i stopy
  • USG dłoni (nadgarstka)
  • Badanie USG stawu łokciowego

USG narządu ruchu

USG umożliwia ocenę stawu kolanowego, barku, stawu łokciowego, nadgarstka, ręki, nerwu pośrodkowego, nerwu łokciowego, stawu biodrowego, stawu skokowego, ścięgna Achillesa, stopy oraz tkanek miękkich ramienia, przedramienia, uda i podudzia.

Badanie USG stawu kolanowego

Pozwala na ocenę pourazowych uszkodzeń aparatu więzadłowego oraz ścięgien i łąkotek. Stosowane jest również w diagnostyce bólu, uczucia przeskakiwania lub blokowania się w stawie kolanowym oraz ograniczenia wyprostu lub zgięcia w tym stawie.

Badanie USG stawu ramiennego (barku)

Jest wykonywane celem diagnostyki bólu barku, ograniczenia ruchomości, siły mięśniowej i zakresu ruchu ramienia. Dokonuje się nie tylko oceny statycznej, ale także dynamicznej (w ruchu tego stawu).

USG stawu biodrowego

Jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych stawów biodrowych u dzieci. U dorosłych wartość diagnostyczna badania USG bioder jest uzależniona od warunków anatomicznych.

USG tkanek miękkich

Umożliwia wykrycie guzów lub torbieli w zakresie narządu ruchu, krwiaków w obrębie mięśni oraz ocenę stopnia uszkodzenia aparatu więzadłowego mięśni. Stosowane jest także do oceny procesów gojenia w obrębie mięśni.
 

USG stawu skokowego i stopy

Umożliwia szybką diagnostykę pourazową stawu skokowego po jego skręceniu, zwichnięciu lub stłuczeniu, obejmującą ocenę stopnia uszkodzenia więzadeł, obrzęku i procesu gojenia. USG stawu skokowego jest również wykorzystywane do diagnostyki bólów przewlekłych w obrębie stawu skokowego i stopy. Badanie USG jest ponadto podstawową i najlepszą metodą oceny ścięgna Achillesa.

USG dłoni (nadgarstka)

Badanie ultrasonograficzne wykonuje się w celu diagnostyki bólu, obrzęku oraz zaburzeń czucia w obrębie dłoni a także pourazowych i przewlekłych bólów nadgarstka.

Badanie USG stawu łokciowego

Pozwala na ocenę samego stawu łokciowego (zapalenia, wysięku, ciał wolnych w stawie) oraz przyczepów bliższych ścięgien mięśni prostowników nadgarstka do nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty), lub zginaczy nadgarstka do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (łokieć golfisty), oraz przyczepów dalszych mięśni dwugłowego i trójgłowego ramienia.