CENNIK

PDF icon

Medycyna sportowa

Orzecznictwo sportowo-lekarskie - pierwszorazowa wizyta (20 min.) - badanie przez specjalistę medycyny sportowej 170 zł
Orzecznictwo sportowo-lekarskie - wizyta kolejna (20 min.) 150 zł
Orzecznictwo sportowo-lekarskie przez lekarza olimpijskiego - wizyta pierwszorazowa (30 min.) 200 zł
Orzecznictwo sportowo-lekarskie przez lekarza olimpijskiego - wizyta kontrolna (20 min.) 180 zł
Orzecznictwo sportowo-lekarskie - grupy zawodników, kluby cena ustalana indywidualnie
Orzecznictwo sportowo-lekarskie - badania wyjazdowe w klubach, szkołach, etc. cena ustalana indywidualnie
Konsultacja lekarza olimpijskiego z zakresu kardiologii lub wad postawy - wizyta pierwszorazowa (40 min.) 200 zł
Konsultacja lekarza olimpijskiego z zakresu kardiologii lub wad postawy - wizyta kontrolna (40 min.) 180 zł

Endokrynologia

Konsultacja w poradni endokrynologicznej - wizyta pierwszorazowa stacjonarna lub on-line (40 min.) 240 zł
Konsultacja w poradni endokrynologicznej - wizyta kontrolna stacjonarna lub on line (30 min.) 200 zł
Konsultacja w poradni endokrynologicznej z USG tarczycy - wizyta pierwszorazowa (60 min.) 350 zł
Konsultacja w poradni endokrynologicznej z USG tarczycy - wizyta kontrolna (40 min.) 250 zł
Konsultacja w poradni endokrynologicznej - wizyta uzupełniająca (konsultacja wyników badań po zmianie leczenia do 5 tygodni od wizytu pierwszorazowej) stacjonarna lub on-line (15 min.) 60 zł
Konsultacja z zakresu endokrynologii sportowej - wizyta pierwszorazowa stacjonarna lub on-line (60 min.) 320 zł
Konsultacja z zakresu endokrynologii sportowej - wizyta kontrolna stacjonarna lub on-line (40 min.) 250 zł
First-time endocrinologist consultation stationary or on-line (40 min.) 240 zł
Follow-up endocrinologist consultation stationary or on-line (30 min.) 220 zł
First-time endocrinologist consultation with ultrasound (60 min.) 350 zł
Follow-up endocrinologist consutation with USG (40 min.) 270 zł
Supplementary consultation with an endocrinologist (consultation of laboratory test results after changing treatment within 5 weekes of the first consultation) stationary or on-line (15 min.) 80 zł
Consultation with sports endocrinology stationary or on-line (60 min.) 350 zł
Follow-up consultation with sports endocrinology stationary or on-line (40 min.) 270 zł

Kardiologia / Hipertensjologia

Konsultacja w Poradni Nadciśnienia Tętniczego i Poradni Kardiologicznej - wizyta pierwszorazowa (40 min.) 240 zł
Konsultacja w Poradni Nadciśnienia Tętniczego i Poradni Kardiologicznej - wizyta kontrolna (30 min.) 200 zł
Konsultacja w Poradni Kardiologicznej lub Poradni Nadciśnienia Tętniczego z USG serca lub próbą wysiłkową - wizyta pierwszorazowa 350 zł
Konsultacja w Poradni Kardiologicznej lub Poradni Nadciśnienia Tętniczego z USG serca lub próbą wysiłkową - wizyta kontrolna 250 zł

Badania Podoskopowe / Wkładki

Badanie podoskopowe i dostosowanie wkładek FORMTHOTICS dziecięcych (niepełnych), w cenę wliczona 1 para wkładek (40 min.) 370 zł
Badanie podoskopowe i dostosowanie wkładek FORMTHOTICS standardowych, w cenę wliczona 1 para wkładek (40 min.) 420 zł
Badanie podoskopowe i dostosowanie wkładek FORMTHOTICS sportowych, w cenę wliczona 1 para wkładek (40 min.) 460 zł
Badanie podoskopowe lub kontrolne badanie podoskopowe z korekcją wkładek (30 min.) 170 zł

Fizjoterapia

Terapia manualna 45-60 min. 150 zł
Terapia wad postawy / skolioz metodą FITS 45-60 min. 150 zł
Osteopatia 45-60 min. 150 zł
Fizykoterapia - elektroterapia 10 min. 15 zł
Fizykoterapia - magnetoterapia 10 min. 15 zł
Fizykoterapia - laseroterapia 7-12 min. 15 zł
Terapia falą uderzeniową 7-10 min. 80 zł
Krioterapia 7-10 min. 15 zł
Fonoforeza 7-10 min. 15 zł
Sollux czerwony lub niebieski 15 min. 15 zł
Fizykoterapia za pomocą aparatu exogen 40 zł

Psychologia sportowa

Spotkanie 1h 180 zł
Spotkanie online 180 zł
Konsultacja w zakresie leczenia zależności od steroidów anaboliczno-androgennych - wizyta pierwszorazowa 250 zł
Konsultacja w zakresie leczenia zależności od steroidów anaboliczno-androgennych - wizyta kontrolna Cena ustalana indywidualnie w trakcie pierwszej wizyty.

Psychologia

Konsultacja psychologiczna 180 zł
Wsparcie psychologiczne (w sytuacji rozwodowej, kryzysu, utraty, żałoby) 160 zł
Konsultacja terapeuty uzależnień 180 zł
Indywidualna sesja terapeutyczna 180 zł
Diagnoza osobowości osoby dorosłej 280 zł
Wydanie opinii na podstawie badania psychologicznego osoby dorosłej 290 zł
Wydanie opinii na podstawie badania psychologicznego dziecka 290 zł
Badania ilorazu inteligencji dziecka (WAIS-R(PL) 250 zł
Trening zastępowania agresji (30 h treningowych) 2500 zł
Trening zastępowania agresji (zajęcia w małej grupie) cena ustalana indywidualnie
Trening kontroli złości (10 h treningowych) 950 zł
Trening kontroli złości (zajęcia w małej grupie) cena ustalana indywidualnie
Trening umiejętności społecznych (10 h treningowych) 950 zł
Opiniowanie z diagnozą osobowości człowieka dorosłego 270 zł

Orzecznictwo Psychologiczne Grup Zawodowych

Orzecznictwo Psychologiczne Grup Zawodowych 180 zł

Badania Do Pozwolenia Na Broń

Orzecznictwo dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub o jego przedłużenie - badanie przez lekarza uprawnionego i wystawienie orzeczenia 240 zł
Orzecznictwo dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub o jego przedłużenie - badanie psychiatryczne 130 zł
Orzecznictwo psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub o jego przedłużenie 270 zł

Badania diagnostyczne kardiologiczne

Badanie USG serca (echo) pierwszorazowe 200 zł
USG serca kontrolne 150 zł
Próba wydolnościowa na cykloergometrze pomiarem stężenia kwasu mlekowego 600 zł
24-godzinne EKG (Holter)/sportowy 200/250 zł
48-godzinne EKG (Holter)/sportowy 300/350 zł
Próba wysiłkowa diagnostyczna na bieżni 200 zł
7-dniowe EKG (Holter) 150 zł/dobę
Osobiste EKG 15 dni/30 dni 300/500 zł
24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM) 200 zł
Badanie EKG 60 zł
EKG z opisem 90 zł

Badania diagnostyczne sportowe

Spirometria spoczynkowa 100 zł
Spirometria wysiłkowa na bieżni 350 zł
Badanie predyspozycji genetycznych do osiągnięć sportowych - badanie mutacji w genach ACE, ACTN3, EPOR, HIF1A z interpretacją lekarza sportowego Cena do uzgodnienia wg cennika laboratorium

Pakiety badań dla sportowców

Pakiet badań dla sportowców #1 (konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa) 430 zł
Pakiet badań dla sportowców #2 konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, ABPM) 480 zł
Pakiet badań dla sportowców #3 (konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, Holter 24 h lub Holter 48 h) 480/580 zł
Pakiet badań dla sportowców #4 (konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, Osobiste EKG 15 dni/30 dni) 620/770 zł
Pakiet badań dla sportowców #5 (konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, Holter 24 h, ABPM) 580 zł