Psychologia sportowa

Psychika w sporcie odgrywa niebagatelną rolę. Gdy rywalizujący ze sobą zawodnicy reprezentują najwyższy poziom w swoich dyscyplinach, wówczas o zwycięstwie decydują szczegóły, a rezerwy często tkwią „w głowie”. Psychologia sportu to nauka, której głównym zadaniem jest poprawa wyników sportowych. Dzięki swoim narzędziom pozwala osiągnąć wyższy poziom kompetencji sportowych jak i rozwoju osobistego u zawodników oraz u osób związanych ze sportem

Jest luką do wykorzystania w celu osiągnięcia mistrzostwa i powinna być traktowana jako jeden z kluczowych elementów treningu sportowego.

Oferta skierowana jest również do osób, dla których świadomość ciała, oddechu i kontrola myśli jest znacząca. Nauka ta bazuje w dużej mierze na technikach oddechowych, metodach relaksacji, treningu autogennego i wizualizacji.