"Kolano skoczka", "łokieć tenisisty", "łokieć golfisty", "kciuk narciarza", "pięta biegacza", "plecy pływaka", to określenia niektórych patologii występujących u sportowców. Mimo iż nazwa zwyczajowa sugeruje związek tych dolegliwości ze sportem, wykonywanie niektórych zawodów niezwiązanych z uprawianiem sportu także często predysponuje do wystąpienia tych schorzeń, nawet w znacznie większym stopniu niż sport wyczynowy. Z kolei sportowcy wyczynowi doznają urazów narządu ruchu zarówno niespotykanych u osób prowadzących siedzący tryb życia, a związanych z występowaniem przeciążenia narzadu ruchu, jak i "zwykłych urazów" , oraz oczekują pełnego przywrócenia funkcji uszkodzonego organu w możliwie szybkim czasie.
W obu przypadkach nieocenione jest posiadanie przez lekarza zarówno doświadczenia z zakresu ortopedii jak i medycyny sportowej. SPORTSmed s.c. specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu m.in. wyżej wymienionych urazów przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, m.in. dr n. med. Andrzeja Puźniaka specjalistę ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej i koordynatora Dolnośląskiego Centrum Urazów Sportowych w klinice Orthos, z długoletnim doświadczeniem zarówno w pracy klinicznej, jak i ze sportowcami olimpijskimi. W naszym Centrum posiadamy wysokiej klasy aparat USG (ultrasonograf) do zastosowań ortopedycznych. Wykonujemy m.in. diagnostykę ultrasonograficzną narządu ruchu, iniekcje dostawowe i punkcje stawów. W SPORTSmed prowadzimy również kompleksową rehabilitację narządu ruchu, łącznie z terapią falą uderzeniową.

W centrum SPORTSmed wykonujemy badanie stóp podoskopem oraz wykonujemy indywidualnie dopasowane wkładki FORMTHOTICS. formthotics

USG narządu ruchu (ortopedyczne)
Ultrasonografia (USG) jest nieinwazyjną metodą używaną m.in. do obrazowania narządu ruchu, wykorzystującą fale ultradźwiękowe, które rozchodząc się w tkankach, ulegają różnym zjawiskom, w tym między innymi odbiciu na granicy dwóch ośrodków o różnej oporności akustycznej. Te odbite części fal ultradźwiękowych są rejestrowane i przetwarzane na obraz widoczny na ekranie monitora. Fala ultradźwiękowa ulega ponadto zjawisku rozpraszania (np. przez gazy), pochłaniania (przez ośrodki o dużej gęstości) i załamania. Miarą oporu, jaki stawiają tkanki przechodzącej fali ultradźwiękowej jest impedancja akustyczna (opornośc falowa). Duża różnica w impedancji akustycznej na granicy ośrodków powoduje prawie całkowite odbicie fali ultradźwiękowej. Zjawisko takie zachodzi np. na granicy powietrze - woda oraz tkanki miękkie - kości, tworząc praktycznie nieprzeniknioną barierę dla ultradźwięków, dlatego ocena wnętrza kości za pomocą standardowego badania ultrasonograficznego jest niemożliwa. Ultrasonografia umożliwia natomiast ocenę tkanek miękkich takich jak mięśnie, więzadła czy struktury stawowe, np. łąkotki. Wykonuje się je w stanach ostrych po urazach, jak i w schorzeniach przewlekłych układu kostno-stawowego. Do głównych zalet USG należy jego nieszkodliwość i szybkość oceny, ale także możliwość przeprowadzenia badania dynamicznego (w ruchu).
Co umożliwia USG ortopedyczne
USG umożliwia ocenę stawu kolanowego, barku, stawu łokciowego, nadgarstka, ręki, nerwu pośrodkowego, nerwu łokciowego, stawu biodrowego, stawu skokowego, ścięgna Achillesa, stopy oraz tkanek miękkich ramienia, przedramienia, uda i podudzia.
Badanie USG stawu kolanowego
Pozwala na ocenę pourazowych uszkodzeń aparatu więzadłowego oraz ścięgien i łąkotek. Stosowane jest również w diagnostyce bólu, uczucia przeskakiwania lub blokowania się w stawie kolanowym oraz ograniczenia wyprostu lub zgięcia w tym stawie.
Badanie USG stawu ramiennego (barku)
Jest wykonywane celem diagnostyki bólu barku, ograniczenia ruchomości, siły mięśniowej i zakresu ruchu ramienia. Dokonuje się nie tylko oceny statycznej, ale także dynamicznej (w ruchu) tego stawu.
Badanie USG stawu łokciowego
Pozwala na ocenę samego stawu łokciowego (zapalenia, wysięku, ciał wolnych w stawie) oraz przyczepów bliższych ścięgien mięśni prostowników nadgarstka do nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty), lub zginaczy nadgarstka do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (łokieć golfisty), oraz przyczepów dalszych mięśni dwugłowego i trójgłowego ramienia.
USG stawu biodrowego
Jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych stawów biodrowych u dzieci. U dorosłych wartość diagnostyczna badania USG bioder jest uzależniona od warunków anatomicznych.
USG stawu skokowego i stopy
Umożliwia szybką diagnostykę pourazową stawu skokowego po jego skręceniu, zwichnięciu lub stłuczeniu, obejmującą ocenę stopnia uszkodzenia więzadeł, obrzęku, i procesu gojenia. USG stawu skokowego jest również wykorzystywane do diagnostyki bólów przewlekłych w obrębie stawu skokowego i stopy. Badanie USG jest ponadto podstawową i najlepszą metodą oceny ścięgna Achillesa.
USG dłoni (nadgarstka)
Badanie ultrasonograficzne wykonuje się w celu diagnostyki bólu, obrzęku oraz zaburzeń czucia w obrębie dłoni a także pourazowych i przewlekłych bólów nadgarstka.
USG tkanek miękkich
Umożliwia wykrycie guzów lub torbieli w zakresie narządu ruchu, krwiaków w obrębie mięśni oraz ocenę stopnia uszkodzenia aparatu więzadłowego mięśni. Stosowane jest także do oceny procesów gojenia w obrębie mięśni.
Punkcje i iniekcje pod kontrolą USG
Pod kontrolą USG podaje się niektóre leki lub wykonuje punkcje np. krwiaków pourazowych.