Dr n. med. Monika Skrzypiec-Spring m4

Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Medycyny Sportowej

 

Kwalifikacje:

Stopień Doktora Nauk Medycznych - Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, 2002 r.

Tytuł Specjalisty Chorób Wewnętrznych - 2004 r.

Tytuł Lekarza Olimpijskiego - PKOL, 2006 r.

Uprawnienia wykładowcy w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie, 2006 r.

Tytuł Specjalisty Medycyny Sportowej - 2008 r.

Powołanie do Misji Medycznej Reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie - PKOL, 2008 r.

Powołanie do Misji Medycznej Reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Londynie - PKOL, 2012 r.

Powołanie do Misji Medycznej Reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie w Baku - PKOL, 2015 r.

Powołanie do Misji Medycznej Reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Rio De Janeiro - PKOL, 2016 r.

Doświadczenie zawodowe:

Praca w Akademii Medycznej we Wrocławiu (Klinika Kardiologii i Katedra i Zakład Farmakologii) - od 1998 r.

Opieka nad Kadrą Narodową i Olimpijską - od 2000 r.

Praca w Wojewódzkiej Poradni Medycyny Sportowej we Wrocławiu - 2006-2011 r.

Udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie jako Lekarz Misji Medycznej Reprezentacji Polski - 2008 r.

Udział w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie jako Lekarz Misji Medycznej Reprezentacji Polski - 2011 r.

Udział w Igrzyskach Europejskich w Baku jako Lekarz Misji Medycznej Reprezentacji Polski - 2015 r.

Udział w Igrzyskach Olimpijskich w Rio De Janeiro jako Lekarz Misji Medycznej Reprezentacji Polski - 2016 r.

Stypendia i staże naukowe:

Klinika Kardiologii, Vrije Universiteit, Amsterdam, Holandia, 1996 r.     

Klinika Kardiologii, Szpital Universitario Principe de Asturias, Alkala de Henares, Hiszpania, 1997 r.

Cardiovascular Research Group, Katedra  Pediatrii i Farmakologii, University of Alberta, Edmonton, Kanada, 2003 r., 2004 r.

Wydział Medycyny i Stomatologii, University of Alberta, Edmonton, Kanada stypendium post-doc, 2004-2005 r.

Ukończone kursy:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kurs: ”Echokardiografia przezprzełykowa”, 2003 r.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, zaawansowany kurs echokardiografii, 2000 r.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, kurs: ”Echokardiografia we wrodzonych i nabytych wadach serca”, 2002 r.   

Inne:

Współautor 8 rozdziałów podręcznika „Medycyna Sportowa” pod redakcją Marka Mędrasia (dotyczących kardiologii sportowej)

Autor i współautor 57 publikacji w czasopismach zagranicznych i krajowych

Laureat srebrnego medalu na 55th World Exhibition of Innovation, Research and New Technology (Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik) BRUSSELS EUREKA 2006 za projekt „The protection of myocardial ischemia with magnetic field" 

 

dyplom4dyplom6dyplom3dyplom5dyplom1dyplom2