MEDYCYNA SPORTOWA

 Orzecznictwo sportowo-lekarskie - pierwszorazowa wizyta (20 min.)

80zł

Orzecznictwo sportowo-lekarskie - wizyta kolejna (20 min.)

70zł

Orzecznictwo sportowo-lekarskie - grupy zawodników, kluby

 cena ustalana indywidualnie w zależności od liczebności grupy (możliwość uzyskania rabatu)

Orzecznictwo sportowo-lekarskie - badania wyjazdowe w klubach, szkołach, etc.

cena ustalana indywidualnie
 Konsultacja lekarza sportowego z zakresu kardiologii lub ortopedii sportowej (40 min.) - wizyta pierwszorazowa 120zł
Konsultacja lekarza sportowego z zakresu kardiologii lub ortopedii sportowej (40 min.) - wizyta kontrolna 100zł
BADANIA NA BROŃ
Orzecznictwo dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub o jego przedłużenie (obejmuje badanie psychiatryczne, badanie przez lekarza uprawnionego i wystawienie orzeczenia)  210zł
Orzecznictwo psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub o jego przedłużenie 210zł

HIPERTENSJOLOGIA, KARDIOLOGIA, INTERNA

  Konsultacja w Poradni Chorób Wewnętrznych  lub Poradni Nadciśnienia Tętniczego - wizyta pierwszorazowa

120zł

Konsultacja w Poradni Chorób Wewnętrznych  lub Poradni Nadciśnienia Tętniczego - wizyta kontrolna

100zł

Konsultacja w Poradni Chorób Wewnętrznych  lub Poradni Nadciśnienia Tętniczego z USG serca lub próbą wysiłkową - wizyta pierwszorazowa

220zł

Konsultacja w Poradni Chorób Wewnętrznych  lub Poradni Nadciśnienia Tętniczego z USG serca lub próbą wysiłkową - wizyta kontrolna

180zł

PAKIETY BADAŃ DLA BIEGACZY

1. Konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa

270zł

2. Konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, ABPM

310zł

3. Konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, Holter 24h

320zł

4. Konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, Holter 24h, ABPM

360zł

rozszerzenie pakietu o konsultację doradcy żywieniowego

70zł

"RECEPTA NA WYSIŁEK FIZYCZNY"

Konsultacja specjalisty medycyny sportowej, konsultacja z zakresu kardiologii/ hipertensjologii, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa 300zł

PSYCHOLOGIA SPORTOWA

Spotkanie 1h

90zł

Spotkanie online

70zł

ORTOPEDIA SPORTOWA

Konsultacja w poradni ortopedycznej - wizyta pierwszorazowa

120zł

Konsultacja w poradni ortopedycznej - wizyta kontrolna

100zł

Konsultacja w poradni ortopedycznej - badanie z USG ortopedycznym - wizyta pierwszorazowa

220zł

Konsultacja w poradni ortopedycznej - badanie z USG ortopedycznym - wizyta kontrolna

200zł

BADANIE PODOSKOPEM I WKŁADKI

Badanie podoskopowe i dostosowanie wkładek FORMTHOTICS dziecięcych (niepełnych)

*w cenę wliczona 1 para wkładek

250zł

Badanie podoskopowe i dostosowanie wkładek FORMTHOTICS standardowych

*w cenę wliczona 1 para wkładek

300zł

Badanie podoskopowe i dostosowanie wkładek FORMTHOTICS sportowych

*w cenę wliczona 1 para wkładek

350zł
FIZJOTERAPIA

Kinezyterapia indywidualna 45 min.

(pourazowa, neurologiczna, pozabiegowa, geriatryczna, gimnastyka korekcyjna)

50zł
 Masaż: leczniczy częściowy, sportowy częściowy, klasyczny częściowy 30min. 40zł
Masaż relaksacyjny całościowy 60 min. 70zł
Masaż gorącymi kamieniami 60 min. 120zł
Fizykoterapia - elektroterapia 10 min. 10zł
Fizykoterapia - magnetoterapia 10 min. 10zł
Fizykoterapia - laseroterapia 7-12min. 10zł
Terapia falą uderzeniową 7-10min. 80zł
Krioterapia 7-10min. 10zł
Fonoforeza 7-10min. 10zł
Sollux czerwony lub niebieski 15min. 10zł
DORADCA ŻYWIENIOWY
Wizyta 45-60min. 90zł
PRÓBY WYSIŁKOWE
Próba wysiłkowa diagnostyczna na bieżni 120zł
Próba wydolnościowa z VO₂max , wyznaczeniem progów mleczanowych i stref energetycznych 280zł
Spirometria wysiłkowa na bieżni 250zł
DIAGNOSTYKA
Badanie USG ortopedyczne pierwszorazowe 120zł
Badanie USG ortopedyczne kontrolne 100zł
Spirometria 60zł
Badanie USG serca (echo) pierwszorazowe 120zł
USG serca kontrolne 100zł
 24 godzinne EKG (Holter) 120zł
48 godzinne EKG (Holter) 200zł
7 dniowe EKG (Holter) 350zł
24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM) 90zł
Badanie za pomocą peflometru 15zł
 Badanie EKG   20zł 
EKG z opisem 40zł 
 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi   15zł
  BADANIA LABORATORYJNE
Badanie moczu 5zł

 *cennik publikowany jest w celach informacyjnych, ceny mogą ulegać zmianom

Opłata za wydanie dokumentacji medycznej

(Podstawa prawna ustalenia wysokości opłat – ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. NR  52, poz. 417, ze zmianami)

za jedną stronę wyciągu lub odpisu

(0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

7,17zł

za jedną stronę kopii

(0,0002 przeciętnego wynagrodzenia , o którym mowa w pkt poprzedzającym)

0,72zł