MEDYCYNA SPORTOWA

 Orzecznictwo sportowo-lekarskie - pierwszorazowa wizyta (20 min.) - badanie przez specjalistę medycyny sportowej

100zł

Orzecznictwo sportowo-lekarskie - pierwszorazowa wizyta (20 min.) - badanie przez lekarza uprawnionego do orzekania w sporcie do 23 r.ż.

90zł

Orzecznictwo sportowo-lekarskie - wizyta kolejna (20 min.)

80zł

Orzecznictwo sportowo-lekarskie - grupy zawodników, kluby

 cena ustalana indywidualnie w zależności od liczebności grupy (możliwość uzyskania rabatu)

Orzecznictwo sportowo-lekarskie - badania wyjazdowe w klubach, szkołach, etc.

cena ustalana indywidualnie
 Konsultacja lekarza sportowego z zakresu kardiologii lub  wad postawy (40 min.) - wizyta pierwszorazowa 150zł
Konsultacja lekarza sportowego z zakresu kardiologii lub  wad postawy (20 min.) - wizyta kontrolna 120zł
BADANIA NA BROŃ
Orzecznictwo dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub o jego przedłużenie - badanie przez lekarza uprawnionego i wystawienie orzeczenia 150zł
Orzecznictwo dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub o jego przedłużenie - badanie psychiatryczne 90zł
Orzecznictwo psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub o jego przedłużenie 250

HIPERTENSJOLOGIA, KARDIOLOGIA, INTERNA

  Konsultacja w Poradni Chorób Wewnętrznych  lub Poradni Nadciśnienia Tętniczego - wizyta pierwszorazowa

150zł

Konsultacja w Poradni Chorób Wewnętrznych  lub Poradni Nadciśnienia Tętniczego - wizyta kontrolna

120zł

Konsultacja w Poradni Chorób Wewnętrznych  lub Poradni Nadciśnienia Tętniczego z USG serca lub próbą wysiłkową - wizyta pierwszorazowa

250zł

Konsultacja w Poradni Chorób Wewnętrznych  lub Poradni Nadciśnienia Tętniczego z USG serca lub próbą wysiłkową - wizyta kontrolna

220zł

PAKIETY BADAŃ DLA BIEGACZY

1. Konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa

320zł

2. Konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, ABPM

340zł

3. Konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, Holter 24h

370zł

4. Konsultacja lekarska, EKG spoczynkowe, USG serca, próba wysiłkowa, Holter 24h, ABPM

390zł

PSYCHOLOGIA SPORTOWA

Spotkanie 1h

90zł

Spotkanie online

70zł

PSYCHOLOGIA

konsultacja psychologiczna

90zł

ORZECZNICTWO PSYCHOLOGICZNE GRUP ZAWODOWYCH

Orzecznictwo psychologiczne sędziów i prokuratorów, komorników syndyków, strażników miejskich, kuratorów

200

ORTOPEDIA SPORTOWA

Konsultacja w poradni ortopedycznej - wizyta pierwszorazowa

150zł

Konsultacja w poradni ortopedycznej - wizyta kontrolna

120zł

Konsultacja w poradni ortopedycznej - badanie z USG ortopedycznym - wizyta pierwszorazowa

250zł

Konsultacja w poradni ortopedycznej - badanie z USG ortopedycznym - wizyta kontrolna

220zł

DIAGNOSTYKA WAD POSTAWY / SKOLIOZ

Diagnostyka wad postawy / skolioz

170zł

BADANIE PODOSKOPEM I WKŁADKI

Badanie podoskopowe i dostosowanie wkładek FORMTHOTICS dziecięcych (niepełnych)

*w cenę wliczona 1 para wkładek

250zł

Badanie podoskopowe i dostosowanie wkładek FORMTHOTICS standardowych

*w cenę wliczona 1 para wkładek

300zł

Badanie podoskopowe i dostosowanie wkładek FORMTHOTICS sportowych

*w cenę wliczona 1 para wkładek

350zł

badanie podoskopowe lub

kontrolne badanie podoskopowe z korekcją wkładek

100zł
FIZJOTERAPIA

Terapia manualna 45-60 min.

90zł

Terapia wad postawy / skolioz metodą FITS 45-60 min.

90zł

Osteopatia 45-60 min.

90zł
Fizykoterapia - elektroterapia 10 min. 10zł
Fizykoterapia - magnetoterapia 10 min. 10zł
Fizykoterapia - laseroterapia 7-12 min. 10zł
Terapia falą uderzeniową 7-10 min. 50zł
Krioterapia 7-10 min. 10zł
Fonoforeza 7-10 min. 10zł
Sollux czerwony lub niebieski 15 min. 10zł
DORADCA ŻYWIENIOWY
Wizyta 45-60 min. 90zł
PRÓBY WYSIŁKOWE
Próba wysiłkowa diagnostyczna na bieżni 120zł
Próba wydolnościowa z VO₂max , wyznaczeniem progów mleczanowych i stref energetycznych 300zł
Spirometria wysiłkowa na bieżni 250zł
DIAGNOSTYKA
Badanie USG ortopedyczne pierwszorazowe 120zł
Badanie USG ortopedyczne kontrolne 100zł
Spirometria spoczynkowa 60zł
Badanie USG serca (echo) pierwszorazowe 120zł
USG serca kontrolne 100zł
 24 godzinne EKG (Holter) 120zł
48 godzinne EKG (Holter) 200zł
7 dniowe EKG (Holter) 350zł
24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM) 90zł
Badanie za pomocą peflometru 15zł
 Badanie EKG   20zł 
EKG z opisem 40zł 
 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi   15zł

 *cennik publikowany jest w celach informacyjnych, ceny mogą ulegać zmianom

Opłata za wydanie dokumentacji medycznej

(Podstawa prawna ustalenia wysokości opłat – ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. NR  52, poz. 417, ze zmianami)

za jedną stronę wyciągu lub odpisu

(0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

7,17zł

za jedną stronę kopii

(0,0002 przeciętnego wynagrodzenia , o którym mowa w pkt poprzedzającym)

0,72zł