Dr n. med. Adam Springas

Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Hipertensjolog, uprawniony do orzekania w sporcie do 23. r.ż.

Dr n. med. Adam Spring zdobył duże doświadczenie kliniczne pracując w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1986-2011 początkowo na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. W latach 1987-2006 był kierownikiem Pracowni Echokardiografii tej Kliniki. W 1989 uzyskał tytuł  specjalisty pierwszego stopnia, a w 1995 drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. W 2010 został specjalistą w zakresie  hipertensjologii. W roku 1995 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Jest autorem lub współautorem 60 prac oryginalnych, 8 przeglądowych, 3 kazuistycznych opublikowanych w krajowych lub zagranicznych czasopismach naukowych. Jest on również współautorem 5 rozdziałów w  podręczniku „Medycyna Sportowa’, współautorem 5 rozdziałów w skryptach dla studentów, 38 streszczeń w czasopismach, 30 prac prezentowanych na zjazdach krajowych oraz 13 przedstawianych na zjazdach zagranicznych. Dorobek naukowy dotyczy głównie echokardiografii, nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca. Ponadto dr n. med. Adam Spring jest autorem tłumaczeń wielu rozdziałów między innymi w podręcznikach: „The Merck Manual. Podręcznik diagnostyki i terapii”, „Arytmologia kliniczna i elektrofizjologia”, „Choroby serca”, „Kardiologia Nettera” , „Diagnostyka obrazowa. Serce”.

 

dyploma4dyploma3dyploma1